English is the key to the world

Unlock the doors to limitless opportunities and global connections through the power of the English language.

ปิยาณี อรรควุฒิวาณิชย์

ผู้บริหารยุคใหม่ ดีกรีด็อกเตอร์ และคุณแม่ลูกสอง ของ English Corner สาขาห้วยขวาง

จากประสบการณ์อดีตนักเรียน ม.ต้น ที่เป็นตัวแทน รร ไปแข่งขัน Speech Competition และ Crosswords อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนม.ปลาย ประเทศ ออสเตเรีย /นิวซีแลนด์/ แคนาดา และ ปักกิ่ง บวกกับประสบการณ์การเดินทางเกือบทั่วทุกมุมโลก ทั้งฝั่งยุโรป และ อเมริกา และดีกรีนักเรียน ป โท ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษา) ประสบการณ์ที่ได้เห็นโลกใบกว้าง ครูหลินจึงมีความเชื่อว่า “Language is the key to the World” เพราะโลกกว้างและโอกาสดีๆต้องใช้ภาษาอังกฤษ บวกกับประสบการณ์การสอนพิเศษเด็กๆมาตลอดในตลอดช่วงระยะเวลาเรียน ปริญญาเอก จนถึงทุกวันนี้เป็นคุณแม่ลูกสอง ครูหลินจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้าง รร ดีๆ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคทางภาษาต่างๆให้น้องๆ อยากเห็นเยาวชนไทย พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ไม่กลัวฝรั่ง เพื่อติดปีกอาวุธทางภาษาให้เด็กไทย เพิ่มโอกาสไปไกลถึงระดับโลก 

ทำไมต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
และทักษะแห่งอนาคตตั้งแต่วันนี้?

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วโลก

ภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานที่ช่วยเปิดประตูสู่การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน

ภาษาอังกฤษ ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

สถานการณ์โรคระบาด ปรับการเรียนรู้สู่โลกที่กว้างขึ้น

เรียนกับ English Corner
ดีอย่างไร?

English Corner มีการจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได ตามลำดับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน

English Corner แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกจากรากฐาน สู่การสื่อสารที่คล่องแคล่ว

English Corner มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน

English Corner มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบวิชาการ (Academic English) เพื่อความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียน

English Corner แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอย่างตรงจุด

English Corner ถูกพัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ด้าน Linguistic และ ESL จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุด

คลาสเรียนของเรา

English Corner

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษ และการนำไปใช้ได้จริงในอนาคต เราเชื่อว่าการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง การเขียนที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน การฟังและการตอบกลับได้อย่างมั่นใจ เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

Phonics & Spelling

เน้นการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น flashcards, Phonics Wheel, Phonics stories, Sky writing, and miming games ที่จะช่วยให้เด็กจำเสียงภาษาอังกฤษ ได้และสามารถผสมเสียง (Word blending) ได้อย่างถูกต้อง

Math Corner

ครู และทีมของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้เราสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า Math Corner ของเรา เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งในวิชาคณิตศาสตร์

Art Corner

หลักสูตรศิลปะ เรามีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็กซึ่งจบมาทางศิลปะโดยตรง ซึ่งจะมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่เส้นไปจนถึงการปั้น และการสร้างงานศิลปะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะของเด็กเล็กได้อย่างเหมาะสม

Chinese Corner

การเรียนรู้ภาษาจีนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและการแข่งขันในตลาดนานาชาติ การสอนภาษาจีนจะเน้นการเรียนรู้การอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน การเข้าใจคำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้

Testimonials

Student's Reviews

Our Blogs

Our Blogs & Articles

Buffet Course 2024

Buffet Course 2024

Super Summer Course 2024

Super Summer Course 2024

Chinese at Huaykwang

Chinese at Huaykwang

ปิยาณี อรรควุฒิวาณิชย์ ผู้บริหารยุคใหม่ ดีกรีด็อกเตอร์ และคุณแม่ลูกสอง ของ English Corner สาขาห้วยขวาง

   ปิยาณี อรรควุฒิวาณิชย์     ผู้บริหารยุคใหม่ดีกรีด็อกเตอร์ และคุณแม่ลูกสอง ของ English Corner สาขาห้วยขวาง

   จากประสบการณ์อดีตนักเรียน ม.ต้น ที่เป็นตัวแทน รร ไปแข่งขัน Speech Competition และ Crosswords อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนม.ปลาย ประเทศ ออสเตเรีย /นิวซีแลนด์/ แคนาดา และ ปักกิ่ง บวกกับประสบการณ์การเดินทางเกือบทั่วทุกมุมโลก ทั้งฝั่งยุโรป และ อเมริกา และดีกรีนักเรียน ป โท ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษา) ประสบการณ์ที่ได้เห็นโลกใบกว้าง ครูหลินจึงมีความเชื่อว่า “Language is the key to the World” เพราะโลกกว้างและโอกาสดีๆต้องใช้ภาษาอังกฤษ บวกกับประสบการณ์การสอนพิเศษเด็กๆมาตลอดในตลอดช่วงระยะเวลาเรียน ปริญญาเอก จนถึงทุกวันนี้เป็นคุณแม่ลูกสอง ครูหลินจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้าง รร ดีๆ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคทางภาษาต่างๆให้น้องๆ อยากเห็นเยาวชนไทย พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ไม่กลัวฝรั่ง เพื่อติดปีกอาวุธทางภาษาให้เด็กไทย เพิ่มโอกาสไปไกลถึงระดับโลก

   ผู้บริหารของเรา จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ (ทุนการศึกษา) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษามายาวนาน มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษาไทย รวมไปถึงการให้ความสำคัญของภาษาที่จะทำพาเด็กไทยยุคใหม่ไปสู่โลกกว้างในอนาคต จึงก่อกำเนิดเป็น English Corner สาขาห้วยขวาง #โลกกว้างสำหรับลูกของคุณ

   “Embark on a journey of endless possibilities and explore the magnificence of our world through the power of English. Let the language be your compass as you discover new wonders, unlock hidden treasures, and embrace the beauty of diversity. The world is waiting for you – let’s learn English and create unforgettable memories together.”